Academia de Alto Rendemento Musical

A ACADEMIA

Academia de Alto Rendimiento Musical nace como ente de conexión da Academia co Centro Superior de Música de Galicia. Trátase de achegar o alumnado aos mestres e mestras de prestixio internacional que desempeñan a súa función pedagóxica no CSM Galicia. É unha academia que une os estudos de música para nenos e adultos baixo a tutela dun centro superior de música de ensino privado.

As clases de instrumento están dirixidas por mestres e mestras de prestixio internacional en equipos pedagóxicos que marcan unha mesma liña de traballo técnico e interpretativo para acadar o máximo nivel de cada alumno.

O noso proxecto educativo máis máis aló da aprendizaxe dun instrumento, xa que buscamos a proxección do desenvolvemento integral e cada un dos alumnos, cun traballo enfocado á excelencia a través de concertos, recitais, concursos e demais actividades que fomentan o desenvolvemento pedagóxico, académico e profesional do alumnado. 

As clases de formación musical créanse mediante agrupacións de alumnos coa fin de desenvolver a integración de todos eles independentemente do nivel que teña cada un.

A AARM (Academia de Alto Rendemento Musical) do CSM Galicia axudaráte a proxectar e acadar a mellor educación para unha produtiva carreira musical.

A QUEN VAI DIRIXIDA A AARM DO CSM GALICIA?

A AARM do CSM Galicia está orientada a novos talentos, potenciando así:

 1. Desenvolvemento do seu talento na súa idade moza.
 2. Promoción das súas habilidades musicais.
 3. Achegamento a un campo de excelencia.
 4. Preparación ás probas de acceso de calquera centro nacional ou internacional de música.

AARM do CSM Galicia está orientada á preparación de probas de acceso:

 1. Desenvolvemento das proba específicas para acceder a un centro nacional ou internacional.
 2. Traballo musical teórico/práctico.
 3. Achegamento a un campo de excelencia académico, profesional e laboral.

AARM do CSM Galicia está orientada ao alumado que queira perfeccionar a súa técnica unha vez rematados os seus estudos:

 1. Traballo esixente de excelencia co profesorado nacional e internacional da AARM & CSM Galicia.
 2. Concertos con diferentes agrupacións.
 3. Preparación e participación nos concursos da AARM & CSM Galicia e outros.
 4. Preparación de probas de acceso a Orquestras Nacionais e Internacionais.
 5. Perfeccionamiento do repertorio orquestral con grandes solistas invitados pola AARM & CSM Galicia.

 

PROFESORADO AARM & CSM Galicia / ESPECIALIDADES

Vento Madeira

O itinerario de Vento Madeira conta coas especialidades de frauta, óboe, fagot, saxofón clarinete.

Visita a páxina de Vento Madeira para coñecer ao noso profesorado!

Vento Metal

O itinerario de Vento Metal conta coas especialidades de trompeta, trompa, trombón e tuba/bombardino.

Visita a páxina de Vento Metal para coñecer ao noso profesorado!

 

Corda Fretada

O itinerario de Corda Fretada conta coas especialidades de violín, viola, violonchelo e contrabaixo.

Visita a páxina de Corda Fretada para coñecer ao noso profesorado!

 

Guitarra

Na especialidade de Guitarra coñecerás ao mestre Mateo Arnáiz.

Visita a páxina de Guitarra para coñecer máis!

Piano

Visita a páxina de piano e coñece ao profesorado desta especialidade!

Percusión

Visita a páxina de percusión e coñece ao profesorado desta especialidade!

Música Moderna - Jazz

No itinerario de Música Moderna – Jazz hai as especialidades de saxofón, trombón, contrabaixo, percusión, piano e guitarra.

Visita a páxina de Música Moderna e coñece a todo o noso profesorado!

Acordeón

Na especialidade de Acordeón coñecerás ao mestre Vadim Yukhnevich.

Visita a páxina de acordeón e coñece máis sobre o noso mestre!

Arpa

Na especialidade de arpa poderás coñecer á mestra Cristina Montes.

Visita a páxina de arpa e coñecela máis!

Canto

Visita a páxina de Canto e coñece ao noso profesorado!

Composición

Na especilidade de Composición poderás coñecer ao mestre Fernando Buide del Real.

Visita a páxina de Composición e coñécelo máis!

Dirección

Visita a páxina de Dirección de Orquestra e coñece ao noso profesorado!

Musicoloxía

Visita a páxina de Musicoloxía e coñece ao noso profesorado!

Produción e Xestión

Contamos con dous grandes mestres nesta especialidade.

Visita a páxina de Produción e Xestión e coñécelos!

 

Música Antiga

Coñece ao noso profesorado do itinerario de Música Antiga.

Música tradicional e popular de Galicia

Visita a páxina de Música Tradicional e Popular de Galicia e coñece ao profesorado!

Pedagoxía

Coñece a Pere Molina, mestre de Pedagoxía e Director do CSM Galicia.

Visita a páxina de Pedagoxía e conócelo más!

ACTIVIDADES AARM & CSM Galicia

Desde a Academia xunto co CSM Galicia organizaránse concertos, recitais e concursos para o alumnado matriculado.

Concertos e Recitais da AARM & CSM Galicia

Serán concertos organizados en varios teatros, auditorios, igrexas e espazo onde se poida amosar o traballo realizado na academia. A propia academia xunto co CSM Galicia conta cun gran auditorio con máis de 500 butacas (Auditorio de Valga).

Concursos

O equipo pedagóxico da AARM xunto ao CSM Galicia organizarán concursos como a participación na World Music Competition 29th edition 2021.

Teremos o compomiso de preparar ao alumnado para que participe noutros concursos nacionais e internacionais, sempre baixo a supervisión do metre ou mestra do alumno. As actividades que se desenvolvan coa AARM & CSM Galicia gravaránse en audio e vídeo multi-cámara, para a promoción do alumno/a. Esa grabación será entregada ao alumnado.

Desenvolvemento das clases

Os alumnos/as de la AARM & CSM Galicia recibirán clase co mestre/a que seleccionen despois de ter realizado con éxito as probas de admisión. Obterán clase principalmente da especialidade que realizaron na proba.

As clases de instrumento terán unha duración de 1 hora e 30 minutos/semana, acordado co mestre/a (o horario será consensuado co equipo directivo e mestre/a da especialidade). As clases de instrumento con pianista acompañante terán a duración de 2 horas e 30 minutos/mes, acordado co mestre/a (o horario será consensuado co equipo directivo e mestre/a da especialidade).

Realizaranse clases de música de cámara con alumnos do CSM Galicia, participando nos concertos do CSM Galicia entre outros.

O alumnado da AARM & CSM Galicia poderán acceder a todas as masterclass que se organicen desde o CSM Galicia. Accederán como alumnos oíntes en todas as clases, masterclases de cámara, podendo acceder como alumnado activo nas masterclass do seu propio instrumento.

 

INSTALACIÓNS AARM & CSM Galicia

Puedes conocer las instalaciones de nuestra Academia de Alto Rendimiento Musical visitando la galería de la web. La ubicación de la Academia es el Auditorio de Valga (Pontevedra).

MATRICULACIÓN

Para realizar la matrícula a la AARM & CSM Galicia es necesario realizar una prueba de acceso que consistirá en:

 1. Entrevista con el profesor/a junto al equipo directivo de AARM & CSM Galicia que valorará la posibilidad de prueba de acceso. En ella se hablará del repertorio a interpretar.
 2. Realización de la prueba de acceso con interpretación de las obras pactadas en la reunión.
 3. Matriculación una vez superado con éxito las pruebas de acceso.
 4. El precio de la inscripción a las pruebas de acceso de la AARM & CSM Galicia será de 120€.
 5. El ingreso de los 120€ se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria ABANCA ES73 2080 0304 6830 4002 9289.

Más información:

Escríbenos a info@csmgalicia.com

Teléfono de contacto:  698904668